שלום, אורח התחבר | יום שלישי 25.4.17 כ"ט בניסן תשע"ז

הינך נמצא כאן

אודות

אודות הישוב שילה אוכלוסייה: 320 משפחות.תאריך הקמה: שבט תשל"ח (ינואר 1978 )מרחק מירושלים: 40 ק"מ.מיקום: כביש 60, בין ירושלים לשכם.גובה: 807 מטר מעל פני הים בישוב שילה ישנו מרקם חיים מדהים של חיי קהילה תוססים עם וותיקים זוגות צעירים, נוער, ילדים, עולים חדשים, צברים, כולם ביחד חיים בחיי אהבת ארץ ישראל ותורת ישראל, מעל 320 משפחות גרות בשילה, מוסדות חינוך לתפארת, מכולת, תלמודי תורה, בתי כנסיות, מרכז מסחרי ועוד.עם ישראל שב לארצו!מדברי רבינו הרב צבי יהודה הכהן זצ"ל בחנוכת הישוב שילה אדר תשל"ח"במידה שאנו זוכים יותר לברכת ד' עז לעמו יתן (תהילים כ"ט י,א) כך אנו חוזרים מבית הקברות, מכירסומן של הרימה והתולעה שסבבנו אותנו בגלות, כדברי הגר"א מווילנה ....ומגיעים לעת קץ תחיית העם, תחיית הארץ ותחחיית הרוח, שלמות כלל ישראל בגוף וגם בתורה ומצוות הולכת ומתגלה. אמנם לא ביום אחד אלא קמעא קמעא, ימינו הולכים ומתחדשים כקדם.ואחד הדברים הפלאים האלה, הם חידוש ימינו כקדם באדמת שילה.ברוך שהחיינו וקיימנו והיגענו לזמן הזה כדברי הגמרא אל המנוחה זה שילה נחלה זה ירושלים (זבחים קיט א) מתוך פרפורי הגלויות והייסורים. אנו באים אנא לאט לאט אל המנוחה. ובמקום מנחתנו זה, אנו בארץ החיים של כל ישראל חיי העבר חיי העתיד וחיי ההווה, ויש לראות את ההווה ששלנו לאור העתיד שלנו, הנצח שלנו.לפעמים יש מבוכות בחיי העתיד לפעמים בני ישראל נבכים הם בארץ (שמות י"ד ג') לא רק בדרך מצרים אלא גם בארץ...אולם האוויר של א"י מחכים מחייה ומבריא את הגוף ואת הרוח. האוויר שלנו אינו טמא ומבולבל כבארצות הגויים, אלא זך, טהור ונקי. "כעצם השמים לטהר", ממקור תורה מן השמיים, תורה שבכתב תורה שבע"פ הולכים ומתבררים ומתבהרים לנו העז והעצה "ואין עז אלא תורה" ואין עצה אלא תורה"מ'ממשכן שילו- אהל שכן באדם'ד' יברך את עמו בשלום בשלום אמיתי שלום על ישראל ועל ישובו המתחדש בשילה, ועל כל ריבוי התאחיזויותינו והתנחלויותינו, בכל מלוא גבולות ארץ חיינו ונזכה לראות בבואם של עוד הרבה מליוני ישראל הנמצאים ברוסיהאנו חוזרים אל שילה אל המנוחה , אל הנחלה, אל המחזיר שכינתנו לציון במהרה בימנו."