שלום, אורח התחבר | יום שלישי 25.4.17 כ"ט בניסן תשע"ז

הינך נמצא כאן

אלפון

אלפון

טלפונים ומיילים ציבוריים- שילה

י"ב

טבת

 תאורכתובת דוא"לטלפוןמזכירה - מוריהshiloltd@netvision.net.il9401111מזכיר - יובלyuvgre@gmail.com052-5666670רכזת חברה וקליטה - אוריתshiloor@gmail.com052-5666687עזרת רכזת חברה - ריטהshilorit@gmail.com רכזת תרבות - צפירה כהןtzfira25@gmail.com רכזת חוגים - אביבה פאשshilochugim@gmail.com מיסי ישובmissimshillo@gmail.com9401111מזכירותshilomaz@gmail.com פניות הציבורshilopn@gmail.com ועדת קליטהklitashilo@gmail.com ועדת ביקורתbikoret.shiloh@gmail.com דפי שילהDapeishilo@gmail.com תל שילהtelshilo@gmail.com9944019 052-7203415קבוצת שילהyishuv-shilo@googlegroups.com        בקשת הצטרפות לקבוצהzviaya@gmail.com  orshalev@gmail.comספריהsifriyatshilo@gmail.com9941278הרב אלחנן בן-נוןbinnunel@neto.net.il9942595 052-6051190רבש"ץShiloSec@gmail.com054-5649100שב"מshabamshilo1@gmail.com9944252ישיבת שילהyeshilo@netvision.net.il9942130בית ספר "אהל שילה" בניםshilobanim@gmail.com9400198בית ספר "אהל שילה" בנותshilobb@gmail.com9942866