שלום, אורח התחבר | יום שלישי 28.3.17 א' בניסן תשע"ז

הינך נמצא כאן

שימושון

שימושון

שיעורי תורה קבועים- מעודכן אב תשע"ג

כ"ה

אב

בס"ד אב התשע"גשיעורים למבוגריםיוםשעהמיקוםמעביר השיעורנושאהערותראשון 21:45-22:45ביה"כ  "נעם יונתן"הרב אלחנן בן-נוןאורותלאחר תפילת ערביתשני20:15-21:30ביה"כ  "נעם יונתן" בית מדרש קהילתי-לימוד עצמי או בחבורה / שיעוריםערבית לפני הלימוד ואחריו 20:30-21:30ביה"כ  "נעם יונתן"הרב יעקב כהןסוגיות בחיי משפחה ע"פ מסכת כתובות  20:45-22:30משפחת מסהלימוד משותף-לנשיםכתבי רבי נחמן ורבי נתן-ליקוטי מוהר"ן, פרשת השבוע ובהתאם למועדי השנהנשים 21:00-22:00משפחת יעקב ניצןהרב מיכאל ברוםשעור עיון בחבורה - מסכת בבא בתרא שלישי17:30משפחת שטיין אמירת תהילים המחולק לנשיםנשים 20:15-21:30ביה"כ  "נעם יונתן" בית מדרש קהילתי-לימוד עצמי או בחבורה / שיעוריםערבית לפני הלימוד ואחריו 20:30-21:15משפחת מנדלקורןנורית מנדלקורןמסילת ישריםנשיםרביעי20:15-21:30ביה"כ  "נעם יונתן" בית מדרש קהילתי-לימוד עצמי או בחבורה / שיעוריםערבית לפני הלימוד ואחריושישי8:00-10:0010:00-11:00ישיבת שילה - ספריההרב שאול מלכהלימוד הלכות שבת בעיוןתוכנית "הלכתא" - הלכות שבת למעשה  8:45-10:00ביה"כ הספרדיהרב אלחנן בן-נוןסוגיות בהלכות שבת ע"פ סדר השו"ע לפני חגים בהלכות החג שבת לאחר התפילהביה"כ  "נעם יונתן"מרצים שוניםקידוש ושיעור קצר לכלל הציבורמיד לאחר התפילה לאחר התפילה"זכרון משכן שילה"הרב דוד ליברמןליקוטי מוהר"ןמיד לאחר התפילה לאחר התפילה"זכרון משכן שילה" לימוד משותף בעין אי"ה, בד"כ בהשתתפות הרב אלחנןמיד לאחר התפילה 13:00משפחת מנדלקורןמרצים מתחלפיםשיעור לנשיםפרטים בדפי שילה 13:15משפחת גנזלשקמה גנזלתנ"ךלבנות כיתות א-ו 17:15משפחת קינןרחל סלעשיעור לנשים בפרשת שבועאחת לשבועיים פרטים בדפי שילה 13:15בית המדרש לנוערהרב ארל'ה הראלהלכות שבתנשים ונערותיש להתעדכן בדפי שילה 16:30-17:15"זכרון משכן שילה"הרב שאול מלכההלכות שבתמשתנה לפי צאת השבת לאחר השיעור - מנחה 45 דקות לפני צאת השבת"זכרון משכן שילה"הרב אלחנן בן-נוןתנ"ך- נבואת מלאכי בתרי עשרבין מנחה לערבית 18:00ביה"כ "נעם יונתן"הרב מיכאל ברוםה"שפת אמת" על פרשת השבועחצי שעה לפני מנחה שעה אחרי צאת השבתמשפחת נבוןהרב יעקב נבוןהי"ד החזקה לרמב"םמשתנה לפי צאת השבת  שיעורים יומייםשעהמיקוםמעביר השיעורנושאהערותא'-ו'  : 5:10-5:55שבת  : 7:15-8:00ביה"כ "משכן שילה"הרב אבי כהנאהדף היומילאחר השיעור - שחריתא'-ו'  : שעה לפני ותיקין ביה"כ הספרדי  לימוד ליקוטי מוהר"ן בחבורה  א'-ו': אחרי ותיקין ביה"כ הספרדי  הדף היומי א'-ה' :18:00-19:15ו'       : 9:15-10:00ישיבת שילה - בית המדרשהרב צוריאל וינרהדף היומי בהעמקה א'-ה' : בין מנחהלערביתביה"כ "זכרון משכן שילה"הרב דוד בן-אבוהדף היומי א'-ה': בין מנחה לערביתביה"כ הספרדיא, ב, ד, - הרב שאול מלכההלכות שבתשיעור קצרג, ה- הרב עמית כהןפרשת השבוע ומועדיםא'-ה' :20:30-21:30ו'      : אחרי שחריתשבת :  17:00ביה"כ  "נעם יונתן"הרב ארלה הראלהדף היומי הלכה למעשהערבית לפני השיעור ולאחריו  שיעורים לילדים בשבתשעהמיקוםמעביר השיעורנושאהערות9:30-10:00ביה"כ  "נעם יונתן"הרב אביחי שילהתפילת ילדים, קידוש ושעת סיפורכיבוד ופרסים13:00משפחת כהן דליה תהילים "נס אסתר" 13:00משפחת פרומן אמירת תהילים 13:15משפחת גנזלשקמה גנזלשיעור בתנ"ךבנות בי"ס יסודי17:15משפחת אוחיון אמירת תהיליםבנים+בנות מגיל 3 ומעלהמשתנה לפי צאת השבת17:30תלמוד תורה לימוד אבות ובנים לפרטים-שמואל קרמר 17:30גן התות אמירת תהליםלאמהות ובנות