שלום, אורח התחבר | יום שלישי 28.3.17 א' בניסן תשע"ז

הינך נמצא כאן

שימושון

שימושון

כתובות דוא'ל ציבוריות - שילה

כ"ד

שבט

 תאורכתובת דוא"לטלפוןמזכירה - מוריהshiloltd@netvision.net.il9401111/0מזכיר - יובלyuvgre@gmail.com052-5666670רכזת חברה וקליטה - אוריתshiloor@gmail.com052-5666687מזכירת קהילה וקליטה 02-9401111/2רכזת תרבות - צפירה כהןtzfira25@gmail.com0528990592רכזת חוגים - אביבה פאשshilochugim@gmail.com0545577767מיסי ישובmissimshillo@gmail.com9401111מזכירותshilomaz@gmail.com פניות הציבורshilopn@gmail.com ועדת קליטהklitashilo@gmail.com ועדת ביקורתbikoret.shiloh@gmail.com דפי שילהDapeishilo@gmail.com תל שילהtelshilo@gmail.com9944019052-7203415קבוצת שילה     בקשת הצטרפות לקבוצהyishuv-shilo@googlegroups.comzviaya@gmail.com  orshalev@gmail.com  ספריהsifriyatshilo@gmail.com9941278הרב אלחנן בן-נוןbinnunel@neto.net.il9942595052-6051190רבש"ץShiloSec@gmail.com054-5649100שב"מshabamshilo1@gmail.com9944252ישיבת שילהyeshilo@netvision.net.il9942130בית ספר "אהל שילה" בניםshilobanim@gmail.com9400198בית ספר "אהל שילה" בנותshilobb@gmail.com9942866