שלום, אורח התחבר | יום שלישי 25.4.17 כ"ט בניסן תשע"ז

הינך נמצא כאן

נוער

נוער

כל עידכוני הנוער

כ"ג

אלול

פרשת ניצבים וילך

הנוער במרכז העניינים- עמימדרשבת- ניצבים וילך (ע"פ מדרש ארץ של יהודה פליקס) "פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה'...  פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה... והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה. לא יאבה ה' סלוח לו..." מעמד הברית בין העם לבין תורתו הוא כ"כ חזק עד שהוא נכרת בין הנוכחים שם וממשיך מכוח זה והלאה אל הדורות הבאים, "אשר איננו עימנו היום", אלא יחיה בעתיד.

 

ט'

אלול

פרשת כי תצא

הנוער במרכז העניינים- עמימדרשבת- כי תצא: בפרשה הזו יש 72 מצוות (עשה ולא תעשה) לפי מנין הרמב"ם, והיא העשירה במצוות מכל פרשיות התורה. מדרש דברים רבה מנסה לעמוד על תכלית המצוות: "כי ייקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ..." (דברים כ"ב).  "זהו שאמר הכתוב: 'כי לווית חן הם לראשך'... לכל מקום שתלך המצוות מלוות אותך." כי תבנה בית חדש-ועשית מעקה לגגך". אם עשית דלת- "וכתבתם על מזוזות ביתך"... אפילו לא היית עוסק בדבר אלא מהלך בדרך, המצוות מלוות אותך, מניין? שנאמר: כי ייקרא קן ציפור לפניך...

 

ו'

אלול

פרשת שופטים

מדרשבת:על הזמן: "בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו" (הלכות תשובה לרמב"ם, פרק א')ועל הפרשה: "על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים י"ז). כאן נתנה התורה תוקף וסמכות לחכמים לפסוק הלכה גם אם נראה על פניו שטעו, או פסקו משהו לא מתקבל. רש"י מכוון אותנו רחוק שלא נתבלבל: "אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל" הווה שומע לו, וכל שכן להיפך.

 

כ"ה

אב

פרשת ראה

הנוער במרכז העניינים- עמימדרשבת- פרשת ראה:"בנים אתם לה' אלהיכם..."  כי ה' מרחם עליכם כאב על בניו וכל שנדמה לכם שהוא רעה,הוא לטובה... שגם אם אין עושין רצונו, הם בניו מצד נפשם שהיא חלק אלוה..." (מלבי"ם על הפרשה).ראוי שנזכור דברי המלבי"ם במרוצת החופש- בשבת הנוער המתקרבת, בטיולים העומדים בסף,בעבודתכם,כל אחד במקומו ובטרמפים-בגולן,בסובב כנרת, בגליל ובחיפושים אחר המעין הנסתר...סיכום שבועיים:קייטנת נשמ"א: הרבה נכתב, לא אכביר מילים.

 

י"א

אב

פרשת ואתחנן

הנוער במרכז העניינים- עמימדרשבת- ואתחנן: "ה' אלוהינו כרת עימנו ברית בחורב. לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים". במעמד הברית מדגיש משה כי הברית שנכרתה במעמד הר סיני נכרתת שוב כאן בחורב והיא תקפה לדור הבנים של יוצאי מצרים אבל גם ובעיקר, לדורות הבאים: "כי את אשר ישנו פה...

 

עמודים