שלום, אורח התחבר | יום חמישי 23.3.17 כ"ה באדר תשע"ז

הינך נמצא כאן

נוער

נוער

כל עידכוני הנוער

כ"ג

אלול

פרשת ניצבים וילך

הנוער במרכז העניינים- עמי

מדרשבת- ניצבים וילך (ע"פ מדרש ארץ של יהודה פליקס)

 

ט'

אלול

פרשת כי תצא

הנוער במרכז העניינים- עמי

מדרשבת- כי תצא:

 

ו'

אלול

פרשת שופטים

מדרשבת:

על הזמן: "בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו" (הלכות תשובה לרמב"ם, פרק א')

 

כ"ה

אב

פרשת ראה

הנוער במרכז העניינים- עמי

מדרשבת- פרשת ראה:

"בנים אתם לה' אלהיכם..."  כי ה' מרחם עליכם כאב על בניו וכל שנדמה לכם שהוא רעה,הוא לטובה... שגם אם אין עושין רצונו, הם בניו מצד נפשם שהיא חלק אלוה..." (מלבי"ם על הפרשה).

 

עמודים